Služby > Individuální cvičení

Cílem obnovení nebo zlepšení funkce pohybového aparátu, svalové síly, rozsahu pohybu, snížení bolesti. Po provedení kineziologického vyšetření se sestaví krátkodobý a dlouhodobý plán terapie. Dle aktuálního stavu klienta se rozhodne, kterou z rehabilitačních technik nebo metod použít pro dané sezení.

 

Pro terapii využívám moderní techniky a metody (měkké a mobilizační techniky, Brügger koncept, kineziotaping). Klient má možnost svůj zdravotní stav během terapie konzultovat a domů odchází zaučen a instruován ke cvičení doma.