Služby > Reflexní terapie plosky nohy

Vychází z teorie zón, která vysvětluje vztah mezi reflexními body na ploskách a ostatními, s nimi propojenými částmi těla. Podle této teorie tělem prochází deset energetických kanálů od nohou směrem k hlavě. Jsou uspořádány párově, kdy ke každé polovině těla náleží kanálů, z nichž každý vychází z příslušného prstu ruky nebo nody. Všechny orgány, žlázy a části těla, které v dané oblasti leží, mají odpovídající reflexní zónu na ruce nebo noze.