Služby > Kineziotaping

Kineziotaping je léčebná metoda, která využívá speciální tapovací pásky. Ty se aplikují na různé části těla za účelem usnadnění lymfatické drenáže, zlepšení prokrvení, facilitace oslabených a inhibice přetížených svalů, ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní a nociceptivní aference.

 

Léčebné účinky:

 • snížení bolesti
 • redukce otoku
 • korekce postavení kloubů
 • zvýšení stability
 • zlepšení kinestetického vnímání postury
 • facilitace motorických vzorců
 • zlepšení postury a funkce
 • podpora svalů při pohybu

Indikace:

 • bolesti hlavy, whiplash, torticolis zmrzlé rameno
 • entezopatie (tenisový loket, oštěpařský loket)
 • úžinové syndromy (karpální tunel)
 • vadné držení těla, skolioza, hernie disku, VAS páteře
 • deviace patelly, postižení menisků a kolenních vazů
 • kloubní nestability
 • otoky, hematomy
 • funkční deformity nohy
 • jizvy
 • gynekologie (v průběhu těhotenství, po porodu)
 • lymfologie (obličej, sternum, hrudník)
 • léčba bolestivých stavů
 • sportovní fyzioterapie

Kontraindikace:

 • kožní defekty
 • malignity
 • otevřené rány
 • hluboká žilní trombóza
 • kardiální otoky
 • pergamenová kůže
 • hypertrofická jizva (1 rok v klidu)

Metoda kineziotapingu Metoda kineziotapingu Metoda kineziotapingu Metoda kineziotapingu Metoda kineziotapingu Metoda kineziotapingu